0904 233 116

Liên hệ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT

Địa chỉ: 447 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

031 3540440 / 031 3540486
Fax: 031 3522676

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7
Sáng 8:30 – 11:30
Chiều 13:30 – 17:30

Liên hệ

Danh xưng(*)

Họ tên(*)

Email(*)

Số điện thoại(*)

Bạn biết chúng tôi từ đâu ?(*)

Nội dung(*)